Close

O SPOLEČNOSTI

Jsme společnost, která vede účetnictví mnoha drobných a středních firem, pomáháme jim pochopit čísla v jejich “pilotním” deníku a posouváme jejich účetnictví za hranice doposud sklíčených možností.  

Nastavujeme procesy tak, aby bylo možné zpracovávat velké množství dat a zautomatizovat monotonní zbytečnou práci. Rádi bychom docílili toho, aby účetní nemusely sedět dlouhé hodiny zavřené v tmavé místnosti a zapisovat doklady, aby byl jejich potenciál využit k té části práce, kde se musí doopravdy “účtovat a přemýšlet”.  

Jako prostředek k efektivnímu účetnictví nám slouží IT a silné programové vybavení. Odbornost, kvalita a profesionalita technického zázemí vychází z 15leté tradice mateřské společnosti Informatik CE2, a. s., která se zabývá servisem a poskytováním služeb v IT.  

Naše strategie provedení je postavena na osvědčených metodách, vysoce kvalifikovaných pracovnících a profesionálním přístupu. Pracovníci naší společnosti zpracovávají desítky tisíc dokladů ve společnostech podnikajících v nejrůznějších oblastech, jako jsou například telekomunikace, prodej zboží a sklady, služby nebo výroba, z nichž můžeme např. jmenovat:

Informatik CE2, a. s.

IT služby, prodej zboží, sklady

ERBIA MOBILE s. r. o.

moderní mobilní operátor

Městská sportovní zařízení Benešov

sportovní zařízení Benešov

Greensoft s.r.o.

IT konzultace

Proč je naše řešení pro Vás nejvhodnější?
 • Máme rozsáhlé zkušenosti z oblasti malého a středního podnikání.
 • Díky propojení s SQL jsme schopni zpracovávat velké množství dat.
 • Velkou část účetnictví dokážeme zautomatizovat a zamezit tak chybám vlivem lidského faktoru.
 • Efektivně reagujeme na zvyšující se nároky na elektronizaci daňových výkazů.
 • Provozujeme technologicky pružné řešení, které je v souladu se zvyšujícími nároky na státní dozor v oblasti podnikání (registrační pokladny, kontrolní hlášení, atd.).  
 • Naše služba je kompletní od prvotního nastavení, poskytnutí kvalitních programů, vedení účetní a mzdové agendy až po odevzdávání výkazů a poradenství.
 • Podporujeme online systémy pro vystavování faktur mPohoda a iDoklad.
Jak službu dodáme?

Po podpisu smlouvy o vedení účetnictví a zachování důvěrnosti informací, Vám vytvoříme zabezpečený přístupový účet do našeho online systému, kam zároveň zavedeme informace o Vaší společnosti. Ve stejné době si od Vašeho stávajícího dodavatele převezmeme účetní data.  

Po zavedení společnosti do systému napojíme banku a datovou schránku pro komunikaci s úřady. V neposlední řadě Vám nastavíme přístup k zobrazení reportů o zpracování Vašich účetních dat.


Těšíme se na spolupráci a věříme, že se dokážeme vypořádat se všemi výzvami, a jsme připraveni stát se Vaším pevným partnerem při poskytování účetních služeb a s nimi spojenými technologiemi.

Služby TINKER BELL

Produkt se skládá primárně ze služeb vedení účetnictví. Základní stavební kámen benefitů tvoří IT podpora, ohraničena kvalitním programovým vybavením. K rozšíření zásahů do účetnictví poslouží služby prémiové. Konkurenční výhoda spočívá především v kompletnosti produktu a technickém zázemí. 

Kontrolu insolvence běžně obsahuje účetní program POHODA, prověřuje však pouze právnické osoby. My rozšířujeme tuto funkci i na osoby fyzické. Podnikatel se tak včas dozví o všech platebně neschopných zákaznících. Aby se sám nestal insolventním, má možnost v programu EQUANTA sledovat cash flow. 

Velká část účetnictví je zpracovávána automaticky, permanentně díky využití SQL rozhraní, příslušného IT nastavení a podpůrných programů z našeho vlastního vývoje. Vidíme zde příslib menší chybovosti, větší efektivnosti a možnosti řízení velkého objemu dat.

Základní atributy služby
 • Fakturace  
 • Ostatní pohledávky a závazky  
 • Interní doklady  
 • Pokladna a bankovní výpisy  
 • Skladová evidence  
 • Zpracování daňových přiznání  
 • Mzdy
Benefity
služby
 • Automatické denní stahování bankovních výpisů  
 • Možnost zpracování dat přes SQL rozhraní  
 • Sledování insolvence klientů právnických i fyzických osob
 • Sledování cash flow  
 • IT podpora a zřízení správy účetních programů
Prémium
služby
 • Správa účetnictví přes webové rozhraní zákazníkem
 • Mobilní aplikace pro správu účetnictví zákazníkem
 • Zakoupení jedné a více licencí k účetnímu programu
 • SPLA licence 
Programové
vybavení
 • Účetní program POHODA SQL E1
 • Program Personalistika a mzdy PAMICA SQL
 • Program KONTROLA INSOLVENCE  
 • Program EQUANTA pro sledování cash flow a dalších ekonomických parametrů  
 • Windows Server 
 • SQL Server
 • Remote Desktop Services

Ceník

Cenové balíčky zahrnují veškeré služby základních atributů i benefitů služeb:

Short Excerpt

 • Fakturace  
 • Ostatní pohledávky a závazky  
 • Interní doklady  
 • Pokladna a bankovní výpisy  
 • Skladová evidence  
 • Zpracování daňových přiznání  
 • Mzdy
 • Automatické denní stahování bankovních výpisů  
 • Možnost zpracování dat přes SQL rozhraní  
 • Sledování insolvence klientů právnických i fyzických osob  
 • Sledování cash flow  
 • IT podpora a zřízení správy účetních programů

Short Excerpt

Obrat za rokPočet zaměstnancůCena celkem v Kč (bez DPH)
1 000 000 – 3 000 0000 – 22900
do 5 000 0003 – 54900
do 12 000 0006 – 106900
do 20 000 00010 – 2010 900

Poznámka: Ceny premium služeb jsou stanoveny až na základě dohody a potřeb klienta. Celková konečná kalkulace se odvíjí dle určitých specifik, objemu množství zpracovaných dat a požadavků každého klienta.

Kontakt

Tinker Bell s.r.o. 

Pelhřimovská 302/10, 140 00 – Praha 4

pevná linka: 245 501 624